WebOnline

Blog paylaşımlarımız ile eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

İnternet Etimolojisi Nedir?

İnternet etimolojisi 1985 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İngilizcesi “Interconnected Networks” kelimesinin kısaltılması ile oluşmuştur. Türkçe karşılığı “kendi aralarında bağlantılı ağlar” anlamına gelmektedir. Inter kelimesi İngilizce de arasında ve karşılık anlamlarına gelir. Net kelimesi ise ağ anlamına gelmektedir.

Zaman zaman internet kelimesi yerine kullanılan WWW kısaltması ise World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) sözcüklerinin akronimidir ve internet ile eş anlamlı değildir.